Hi,集趣网欢迎您![登录][注册]
×
您尚未登录!
登录,暂无记录!

页游试玩月榜

排名 会员 试玩收入 奖励
1 h***g 116.3万 2000元
2 小***3 69.2万 1000元
3 g***e 65.4万 500元
4 你***8 53.2万 200元
5 大***般 50.1万 100元
6 玻***情 49.7万 50元
7 开***天 46.8万 50元
8 c***i 45.1万 50元
9 u***i 42.4万 50元
10 b***t 42.3万 50元
排名 会员 试玩收入 奖励
1 日***阳 235.1万 2000元
2 特***人 220.9万 1000元
3 发***日 206.8万 500元
4 森***者 179.7万 200元
5 大***我 126.1万 100元
6 默***者 125.1万 50元
7 f***w 123.6万 50元
8 无***华 108.5万 50元
9 b***3 105.5万 50元
10 冷***中 61.3万 50元

试玩返利月榜

排名 会员 返利收入 奖励
1 等***出 120万 5000元
2 趣***1 101万 3000元
3 a***0 91万 1000元
4 风***风 80.4万 500元
5 s***h 65.8万 200元
6 趣***8 56万 100元
7 笑***雄 32万 100元
8 趣***9 30万 100元
9 c***j 19万 100元
10 你***病 18万 100元
排名 会员 返利收入 奖励
1 M***m 1560万 5000元
2 小***米 1460万 3000元
3 一***r 1320万 1000元
4 趣***1 1290万 500元
5 大***h 678万 200元
6 罗***大 371.78万 100元
7 猫***喵 280万 100元
8 笑***雄 196.7万 100元
9 大***过 170万 100元
10 骚***3 167万 100元
招募中的游戏
| 火热招募玩家的试玩
招募满的游戏
| 玩家已招满,体验时间尚未到期
点击加载更多
已结束的游戏
| 体验期已到,可领取冲级赛奖励